Telefonisch vergaderen tussen Nederland en China

 

Een wereldwijde visie is de sleutel tot onze simpele conference call oplossing. In deze sectie kunt u relevante en belangrijke informatie vinden over telefonische vergaderen tussen Nederland en China.

Dit is hoe u gemakkelijk een professionele conference call kunt houden tussen Nederland en China

Alle deelnemers bellen hun eigen inbelnummer van het land waar ze zijn (voor Nederland +31 20 262 3742 en voor China +86 10 8405 3530 *). Na deze stap, toetst u simpelweg een 8-cijferige code om toegang te krijgen tot uw eigen specifieke conference call. Selecteer een 8-cijferige code die u wilt. uw telefonische vergadering is automatisch opgezet.

3 tips die het resultaat zal verbeteren van uw telefonische vergadering

1) Maak gebruik van een korte stilte, anderen kunnen zodoende ook reageren
Een pauze houden van een aantal seconden nadat u uw punt heeft gemaakt geeft anderen de mogelijkheid om ook iets te zeggen. Dit is zowel beleefd als effectief, vooral als u elkaar niet kunt zien.

2) Praat liever niet te snel
Omdat u deelnemers zult hebben met verschillende talen als eerste keuze, is duidelijk en niet te snel praten erg belangrijk voor het productiever maken van uw vergadering.

3) Deel online presentaties en documenten
Vaak kan een presentatie helpen om uw punt te verduidelijken, dit is erg gemakkelijk met CallConference. Bekijk hoe. Plan vooruit voor cultuurverschillen. Deze drie basis regels voor internationale audio conferences is een effectieve manier om uw telefonisch vergaderen succesvoller te maken. In conference calls over de grens kunnen deze tips nog belangrijker zijn voor u door de cultuur verschillen. Om u hierbij te assisteren, hebben wij in de volgende paragraaf een stuk geschreven over zaken doen tussen Nederland en China.

Analyse van cultuur verschillen bij internationaal telefonisch vergaderen

Culturele verschillen bij telefonisch vergaderen tussen Nederland en China.
U zult zich bewust moeten zijn van de culturele verschillen tussen Nederland en China voordat een conference call begint.
Geert Hofstede, een organisatiepsycholoog, heeft een slimme tool ontworpen voor het begrijpen van andere culturen, gebaseerd op de door hemzelf ontworpen zes culturele dimensies.
De zes dimensies geven u de kans om potentiële verschillen en overeenkomsten te zien tussen de culturen, zodat u een succesvolle conference call kunt hebben.

Meting van de machtsafstand

De power distance dimensie voorziet u van informatie over hoe lager geplaatste werknemers in een organisatie worden behandeld door hogere managers. Voor deze dimensie heeft Nederland een score van 38, waar China een score heeft van 80 op een schaal van 100. China scoort hoger dan Nederland op machtsafstand, concluderend kunnen wij zeggen dat er minder nadruk op de hiërarchie ligt bij Nederland dan bij een bedrijf in China. U zult niet altijd praten met een persoon die gelijk is aan uw functie, maar zelfs een lagere werknemer dan uw eigen positie kan dezelfde beslissende rechten hebben als uzelf.

Meting van het individualisme

Dit is de dimensie die laat zien op welke schaal inwoners van een land als Nederland afhankelijk zijn van elkaar. Nederland meet een score van 80, waar China een score van 20 meet op een schaal van 100. Nederland’s hogere score op deze dimensie geeft aan dat er een losser sociaal kader is in de samenleving dan bij de relaties onderling in China’s samenleving. Gedurende uw conference call met Nederland hoeft u zich geen zorgen te maken dat u uw mening niet mag geven. Het wordt gewaardeerd in China om uw mening vrij direct te geven, ook als deze het tegenovergestelde is van de andere partij.

Het masculiniteit element

De masculiniteit dimensie gaat over waar inwoners meer waarde aan hechten: succesvol zijn of gelukkig zijn in het dagelijks leven. Nederland heeft een score van 14, maar aan de andere kant heeft China een score van 66 op een schaal van 100. Nederland heeft een lagere score in deze dimensie dan China en geeft dus waarschijnlijk minder waarde aan succes behalen dan de kwaliteit van hun leven. Wanneer u een conference call heeft met Nederland, kunnen wij adviseren om eerst wat algemene informatie te bespreken, die geen betrekking heeft op het hoofdonderwerp van de vergadering. ‘Smalltalk’ wordt gewaardeerd door de andere partij. De relatie van masculiniteit in Nederland en China ligt dicht bij elkaar, dit is een indicatie dat deze sectie niet heel relevant is voor uw zaken met China.

Het aspect van uncertainty avoidance

Onzekerheidsvermijding geeft inzicht in hoe belangrijk mensen van een land een planning en het opzetten van regels vinden. Voor onzekerheidsvermijding heeft Nederland een score van 53, waar China een score heeft van 30 op een schaal van 100.Nederland scoort hoger op deze dimensie. Dit betekent dat zij een hogere onzekerheidsvermijding hebben, waardoor zij waarschijnlijk oncomfortabel zullen zijn als er geen planning of afspraken zijn voor de conference call.

Het aspect van lange- of kortetermijndenken

Het gedrag van mensen wanneer dingen onverklaarbaar zijn en de waarde van het behouden van tradities wordt uitgelegd door de dimensie lange- of kortetermijndenken. Nederland heeft een score van 67 maar aan de andere kant heeft China een score van 87 op een schaal van 100. Nederland’s lagere score laat zien dat het een minder pragmatische samenleving is, dat betekent dat zij meestal minder waarde hechten aan geld en dit dus ook niet snel opsparen voor belangrijke investeringen. Zij hebben wel de behoefte om een verklaring te hebben voor alles in het leven.

Het aspect toegeeflijkheid

Deze dimensie informeert u over de mate waarin een samenleving toegeeft aan plezier of hoeveel zij zich onthouden van regels of sociale normen. Nederland heeft een score van 68, maar aan de andere kant had China een score van 24 op een schaal van 100. Nederland scoort hoger dan China voor deze dimensie, wat kan betekenen dat over het algemeen inwoners van Nederland relaxter in het leven staan dan China.